Ettevõttest

Combimill Sakala ja Combimill Reopalu OÜ on Combi gruppi kuuluvad saeveskid. Põhiliseks tegevusalaks on ümarmaterjalist saemaeterjali tootmine.

Combimill Sakala OÜ on loodud 2012.aastal algse ärinimega Combimill OÜ. Enne Combimill OÜ loomist asus antud hoonetes ning territooriumil alates 1947.aastast Suure-Jaani metsamajand, kelle tegevusvaldkonnaks oli nii metsamajandamine kui ka puidu töötlemine. Peale seda tegutses palju erinevaid ettevõtteid territooriumil veel puidutöötlemisega sh. Sakala Saeveski AS, Suure-Jaani Puit jt. Combimill Sakala OÜ territooriumi suurus on 12 ha. 2021.aastal töötab Combimill Sakala OÜ-s 55 töötajat.



Combimill Reopalu OÜ on loodud 2014.aastal. Enne Combimill Reopalu loomist asus territooriumil utiiltsehh, mis 1953.aastal muudeti puitlaiatarbekaupade tootmise tsehhiks. Ehitustegevuse elavnedes valmis 1955.aastal puidutööstuse hoone koos lao ja kontoriruumiga. Edasised nimed olid OY Metsä Timber Ltd, Finnforest, Metsä Wood. Combimill Reopalu OÜ territooriumi suurus on ca 8,5 ha. 2021.aastal töötab Combimill Reopalu OÜ-s 56 töötajat.



Kaasaegne tipptehnoloogia võimaldab mõlema saeveski peale kokku saagida aastas umbes 260 000 kuupmeetrit saematerjali.

Combimill Sakala OÜ saeliini esimene lõikus tehakse Söderhamn Eriksson lintsaega, millele järgneb lahkamissaag Linck.

Saematerjali sorteerliinil kasutatakse automaatset niiskusemõõtjat Brookhuis FMI ning uudset RemaSawco BoardscannerQ kaamerasorteeri, mis tagab materjalile hea kvaliteedi. Puidu kuivatamiseks kasutatakse Mühlböcki ja Hekoteki kamberkuivateid.
 
      

Combimill Reopalu kasutab palkide koormiseks Cambio kooriat, lõikuseks kasutab Combimill Reopalu Söderhamn Erikssoni lintsaagi. Seejärel toimub profileerimine Vislanda profileerijaga ning saagimine jagamissaega Vislanda. Servamisliini on samuti Söderhamn Erikssoni oma. Märg-ja kuiv sorteerimine ning pakkimine tehakse Rosen & CO Maskin liinidel. Puidu kuivatamiseks kasutatakse Tekma, Valutec, WSAB ja Termolegno kuivateid. 

Combimill Sakala OÜ materjalist läheb 95% Eesti järeltöötlusesse. Põhiliseks turuks on Eesti, kuid müüakse ka Lätti ning Jaapanisse. Combimill Reopalu OÜ materjalist läheb 75% Eesti järeltöötlusesse ning lisaks müüakse Lätti, Saksamaale, Jaapanisse, Iisraeli, Saudi-Araabiasse.

Combimill Sakala ja Combimill Reopalu on Eesti Metsa-ja puidutööstusliidu ning Eesti kaubandus- ja tööstuskoja liikmed.

Combimillide tootmisprotsess on  FSC® ja HT sertifitseeritud. Combimill Sakala on lisaks PEFC sertifitseeritud.

Combi gruppi kuuluvad veel:

Vincom OÜ- männipuidust sõrmjätkatud toorikute tootmine liistu-, akna- ja uksetööstustele. www.vincom.ee

Combiwood OÜ- sõrmjätkatud männipuidust profiilliistude valmistamine. Lisaks tegutseb Combiwood ka Rootsis ja Norras. www.combiwood.ee

Combilink OÜ- männipuidust sõrmjätkatud toorikute tootmine liistu-, akna-, ukse- ja mööblitööstustele. www.combilink.ee

Vindor OÜ- sõrmjätkatud männipuidust ukse-, aknalengide ja liistude tootmine. www.vindor.ee

Ecobirch AS- kasest liimkilbi tootmine. www.ecobirch.eu

Woodpile OÜ- metsa varundamise ja majandamise ettevõte.

Combistock OÜ- puitmaterjali vahendamine ja turustamine.

Iriscorp Transport OÜ- ümarmetsamaterjali transport, metsamaterjali ost-müük ja kasvava metsa raieõiguste ost. www.iriscorptrans.ee